fbpx

01

Dec'21

Վարքը՝ որպես մարտահրավեր երեխային նախադպրոցական և տարրական կրթության ներառման գործընթացում

Դասընթացի թեմաները կօգնեն ՝ 1․ Հայտնաբերել  երեխաների մոտ վարքային խնդիրների  զարգացման հնարավոր պատճառները, որն իր հերթին կնպաստի նախաձեռնողական մոտեցումների և …

Read More

01

Dec'21

Մանկավարժը որպես ուսուցման գործընթացը դյուրինացնող

Դասընթացը ներառում է մի շարք մանկավարժական մոտեցումներ, որոնք արդիական են 21-րդ դարում: Դրանք վերաբերում են  ուսուցման գործընթացում սովորել սովորեցնելուն, որի համար …

Read More

12

Oct'21

Ֆինանսական կառավարում ոչ մասնագետների համար

Դասընթացի նկարագրություն` Այս դասընթացի նպատակն է սովորեցնել դասընթացի մասնակիցներին ֆինանսական կառավարման բոլոր հիմնական ուղղությունները: Դասընթացը ներառում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման …

Read More

29

Jul'21

ՖՀՄՍ 7, 9, 32 Ֆինանսական Գործիքներ Գործող Մասնագետների Համար (IFRS)

 Դասընթացի նկարագրություն Մասնակիցները ֆինանսական գործիքների հաշվառման ոլորտում կխորացնեն իրենց կիրառական գիտելիքները: Մասնակիցներին կտարամադրվեն հատուկ մշակած ուսումնական նյութեր, որոնք կօգնեն հեշտությամբ …

Read More

29

Jul'21

ՖՀՄՍ Դասընթաց Գործող Մասնագետների Համար (IFRS)

Դասընթացի նկարագրություն Ներկայիս գլոբալ տնտեսությունում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման կարևորությունը օրեցօր ավելանում է: Ճշգրիտ և տեղին կազմված ֆինանսական …

Read More

28

Jun'21

ՀՀ Հարկային Օրենսգիրք. խորացված դասընթաց գործող մասնագետների համար

Դասընթացի նկարագիր ՀՀ Հարկային օրենսգիրք թեմայով դասընթաց, որի ընթացքում կներկայացվի օրենսգրքի ընդհանուր մասի հոդվածները, Շահութահարկի, Ավելացված արժեքի հարկի, ինչպես նաև …

Read More

26

Mar'21

Փողերի լվացման դեմ պայքար (ՓԼ/ԱՖ / AML)

Արդի ժամանակաշրջանում բանկային վերահսկողության հիմնական և կարևորագույն խնդիրներից մեկը փողերի լվացման ռիսկերի բացահայտումն ու դրանց կանխարգելումն է: Բանկերն իրականացնում են …

Read More

07

Dec'20

Ֆինանսական վերահսկողություն (Օնլայն)

Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվում են հիմնական հմտությունները եւ գործնական օրինակները՝ ինչպես մշակել, գործարկել եւ իրականացնել ներքին ֆինանսական հսկողության միջոցներ եւ գնահատել …

Read More

07

Dec'20

Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ (Օնլայն)

Այս դասընթացը հետաքրքրություն է ներկայացնում բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են մուտք գործել հաշվապահական հաշվառման աշխարհ: Դասընթացի նպատակն է՝ ամուր …

Read More
top
X