fbpx
36,000 AMD
Take this course
 • Training 5 or more people?
 • Գործարար իրավունք

  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Դասընթացի բովանդակություն

  • Իրավաբանական անձանց կազմակերպա-իրավական ձևերի հիմնական տարբերությունների իմացություն,
  • Բիզնեսի սեփականատիրոջ փոփոխության գործընթացների որոշ աձանձնահատկությունների իմացություն,
  • Միացում, առանձնացում, միաձուլում և վերակազմակերպում կատարելու ձևեր,
  • Որոշ գործնական հարցեր առանձնացման մասին,
  • ՏՄՊ օրենքի հիմնական դրույթներ,
  • Չվճարված կադաստրային արժեքով հողամասերի խնդիր,
  • Պետական գրանցումների գործընթաց,
  • Աշխատողի հետ պայմանագրի լուծման հիմքեր,
  • Տնօրենի և վերստուգողի կարգավիճակ, նրանց պայմանագրերի լուծման առանձնահատկություններ և դատական պրակտիկա
  • Որոշ հիմնական գաղափարների վարչարարության վերաբերյալ, վարչական ակտ, վարչական վարույթ,
  • Անկանխիկ գործարքների կարգավորում,
  • Անհիմն հարստացման կոնտեքստում սխալ վճարումների կատարում,
  • Կառուցապատողի հատուկ հաշիվ, էսքրոու հաշիվ  և այլ հատուկ հաշիվներ,
  • Ակրեդիտիվի մասին դատական պրակտիկայի ներկայացում:

  No Reviews found for this course.

  top
  X