fbpx
45,000 AMD
Take this course
 • Training 5 or more people?
 • ՖՀՄՍ Դասընթաց Գործող Մասնագետների Համար (IFRS) - Մոդուլ 4

  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Դասընթացի նկարագրություն

  Ներկայիս տնտեսական մրցակցության պայմաններում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման կարևորությունը օրեցօր ավելանում է, քանի որ ճշգրիտ և տեղին կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները նպաստում են ճիշտ տնտեսական որոշումների կայացմանը:

  Հայաստանում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնելու համար կիրառում են ՖՀՄՍ- ներ (Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ):

  Այս դասընթացը մասնակիցներին է տրամադրում ամբողջական ՖՀՄՍ-ներում առաջադրված բարդ պահանջների վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ, որոնք ամրապնդվում են գործնական օրինակներով:

  Դասընթացի նպատակներ

  Ամբողջական ՖՀՄՍ-ների դասընթացը հնարավորություն է տալիս դասընթացի մասնակցիներին ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ և հմտություններ, որոնց շնորհիվ կազմակերպությունը կարող է ունենալ անսխալ ֆինանսական հաշվառում և ՖՀՄՍ- ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք զերծ կլինեն էական սխալներից և թերություններից և կազմակերպության ղեկավարությանն ու ֆինանսական հաշվետվությունների այլ օգտագործողներին կապահովեն ճիշտ և տեղին ֆինանսական տեղեկատվությամբ:

  Նպատակային խումբ

  ՖՀՄՍ-ների դասընթացը նախատեսված է բազային գործնական փորձ և/կամ գիտելիքներ ունեցող ավագ և գլխավոր հաշվապահների, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմող և վերլուծող մասնագետների, ինչպես նաև աուդիտորների` մասնագիտական որակավորումը բարձրացնելու համար: Ելնելով տարբեր  կազմակերպությունների  գործունեությունների առանձնահատկություններից՝ դասընթացը բաղկացած է մի քանի առանձին մոդուլներից` ըստ  կիրառելիության:

  Դասընթացի թեմաներ

  Մոդուլ  3-ում ներառված են այն թեմաները, որոնք անհրաժեշտ են այլ կազմակերպություններում ներդրումների հաշվառման և համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու համար: Կիրառելի են ներդրումներ ունեցող կազմակերպությունների համար:

  • ՀՀՄՍ38 – Ոչ նյութական ակտիվներ
  • ՀՀՄՍ27/ՀՀՄՍ28/ՖՀՄՍ3/ՖՀՄՍ10/ՖՀՄՍ11/ՖՀՄՍ12 – Ձեռնարկատիրական գործունեության խմբավորումներ
  • ՀՀՄՍ21 – Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններ
  • ՀՀՄՍ12 – Շահութահարկ

   

  Դասընթացի ավարտին մասնակիցները կարողանում են արդյունավետորեն

  • իրականացնել կազմակերպության գործունեության հաշվապահական հաշվառումը,
  • մշակել և կիրառել առավել ճշգրիտ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն,
  • կազմել ՖՀՄՍ-ների պահանջներին համապատասխանող ֆինանսական հաշվետվություններ,
  • նախապատրաստել կազմակերպության հաշվապահական համակարգերը՝ ՖՀՄՍ-ների պահանջներում շարունակաբար կատարվող փոփոխությունները կիրառելու համար:

   

  Դասընթացի մեթոդաբանություն

  Դասընթացն անցկացվում է թեմաների մանրամասն ներկայացմամբ, շարունակական հարց ու պատասխաններով և գործնական օրինակների դիտարկմամբ: Դասընթացի մասնակիցներին կտրամադրվեն դասընթացի հեղինակի կողմից մշակված ուսումնական նյութեր, որոնք նաև կհանդիսանան օգտակար ուղեցույցներ հետագա աշխատանքի ընթացքում:

  No Reviews found for this course.

  top
  X