fbpx
160,000 AMD
Take this course
 • Training 5 or more people?
 • ՖՀՄՍ Դասընթաց Գործող մասնագետների համար (IFRS).

  0( 0 REVIEWS )
  0 STUDENTS

  Նկարագրությունը

  Ներկայիս տնտեսական մրցակցության պայմաններում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման կարևորությունը օրեցօր ավելանում է, քանի որ ճշգրիտ և տեղին կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները նպաստում են ճիշտ տնտեսական որոշումների կայացմանը:

  Հայաստանում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվությունները ներկայացնելու համար կիրառում են ՖՀՄՍ- ներ (Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ): Այս դասընթացը մասնակիցներին է տրամադրում ամբողջական ՖՀՄՍ-ներում առաջադրված բարդ պահանջների վերաբերյալ համապարփակ գիտելիքներ, որոնք ամրապնդվում են գործնական օրինակներով:

   

  Դասընթացի նպատակները

  Ամբողջական ՖՀՄՍ-ների դասընթացը հնարավորություն է տալիս դասընթացի մասնակցիներին ձեռք բերել այնպիսի գիտելիքներ և հմտություններ, որոնց շնորհիվ կազմակերպությունը կարող է ունենալ անսխալ ֆինանսական հաշվառում և ՖՀՄՍ- ներին համապատասխան ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք զերծ կլինեն էական սխալներից և թերություններից և կազմակերպության ղեկավարությանն ու ֆինանսական հաշվետվությունների այլ օգտագործողներին կապահովեն ճիշտ և տեղին ֆինանսական տեղեկատվությամբ:

  Դասընթացի մեթոդաբանությունը և առավելություններ

  Դասընթացն անցկացվում է թեմաների մանրամասն ներկայացմամբ, շարունակական հարց ու պատասխաններով և գործնական օրինակների դիտարկմամբ: Դասընթացի մասնակիցներին կտրամադրվեն դասընթացի հեղինակի կողմից մշակված ուսումնական նյութեր, որոնք նաև կհանդիսանան օգտակար ուղեցույցներ հետագա աշխատանքի ընթացքում:

  Դասընթացի նպատակային խումբը

  ՖՀՄՍ-ների դասընթացը նախատեսված է բազային գործնական փորձ և/կամ գիտելիքներ ունեցող ավագ և գլխավոր հաշվապահների, ֆինանսական հաշվետվություններ կազմող և վերլուծող մասնագետների, ինչպես նաև աուդիտորների` մասնագիտական որակավորումը բարձրացնելու համար:

   

  Դասընթացի արդյունքում մասնակիցները կսովորեն.

  • իրականացնել կազմակերպության գործունեության հաշվապահական հաշվառումը,
  • արդյունավետորեն մշակել և կիրառել ճշգրիտ հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն,
  • կազմել ՖՀՄՍ-ների պահանջներին համապատասխանող ֆինանսական հաշվետվություններ,
  • նախապատրաստել կազմակերպության հաշվապահական համակարգերը՝ ՖՀՄՍ-ների պահանջներում շարունակաբար կատարվող փոփոխությունները կիրառելու համար:

   

  Դասընթացի ծրագիրը

  • Հիմունքներ, ՀՀՄՍ-1 «Ֆինանսական Հաշվետվությունների ներկայացումը»
  • ՀՀՄՍ-7 «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին»
  • ՀՀՄՍ-8 «Հաշվապահական քաղաքականություն, փոփոխություններ
  • գնահատումներում, սխալներ»
  • ՀՀՄՍ-10 «Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր»
  • ՀՀՄՍ-2 «Պաշարներ»
  • ՀՀՄՍ-16 «Հիմնական միջոցներ»
  • ՀՀՄՍ-38, ՄՄԿ-32 «Ոչ նյութական ակտիվներ»
  • ՀՀՄՍ-40 «Ներդրումային գույք»
  • ՖՀՄՍ-15 «Հասույթ»
  • ՀՀՄՍ-23 «Փոխառության ծախսումներ»
  • ՖՀՄՍ-13 «Իրական արժեք»
  • ՖՀՄՍ-5 «Վաճառքի համար պահվող ոչ-ընթացիկ ակտիվներ, ընդհատված գործառնություններ»
  • ՖՀՄՍ-16 «Վարձակալություն»
  • ՀՀՄՍ-20 «Պետական շնորհներ»
  • ՀՀՄՍ-24, ՀՀՄՍ-27, ՀՀՄՍ-28, ՖՀՄՍ-3, ՖՀՄՍ-10, ՖՀՄՍ-11
  • «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ»
  • ՀՀՄՍ-37, ՖՀՄՄԿ-1 «Պահուստներ»
  • ՀՀՄՍ-21, ՖՀՄՄԿ-22, «Արտարժույթի փոխարժեքի
  • փոփոխություններ»
  • ՀՀՄՍ-12 «Շահութահարկեր»
  • ՀՀՄՍ-32, ՖՀՄՍ-9, «Ֆինանսական գործիքներ»
  • ՀՀՄՍ-19, ՀՀՄՍ-26 «Աշխատակիցներին հատուցումներ»
  • ՀՀՄՍ-36 «Ակտիվների արժեզրկում»

   

  Դասընթացի տևողությունը՝ 45 ժամ, 2 օր, 1-ը՝ շաբաթ, 1-ը՝ աշխատանքային օր, 2,5 ժամ

  Դասընթացի մատուցման և նյութերի աշխատանքային լեզուն՝ հայերեն

  Մասնակիցների օպտիմալ քանակը՝ 15

  Դասընթացավար՝ Մարինա Ենգիբարյան

  No Reviews found for this course.

  top
  X