All Events

june

14jun7:00 pm9:00 pmACCA Law (LW-GLO) Exam Preparation Course

16junAll DayBasics of Financial Accounting

18jun7:00 pm9:00 pmՓողերի լվացման դեմ պայքար

19jun7:00 pm9:00 pmՀասույթի ճանաչումը համաձայն ՖՀՄՍ 15-ի

28jun7:00 pm9:00 pmCMI Level 5 Unit 515 Creating and Delivering Operational Plans Preparation Course

july

12jul11:00 am1:00 pmՕքսֆորդ Բրուքս Համալասրանի տեղեկատվական առցանց հանդիպում

13jul7:00 pm9:00 pmProject Management Course (Agile)

 

top
X