• 0( 0 Գնահատականներ )
  0 Ուսանողներ

  Դասընթացի նկարագրություն` Այս դասընթացի նպատակն է սովորեցնել դասընթացի մասնակիցներին ֆինանսական կառավարման բոլոր հիմնական ուղղությունները: Դասընթացը ներառում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման …

  90,000 AMD
 • 0( 0 Գնահատականներ )
  0 Ուսանողներ

   Դասընթացի նկարագրություն Մասնակիցները ֆինանսական գործիքների հաշվառման ոլորտում կխորացնեն իրենց կիրառական գիտելիքները: Մասնակիցներին կտարամադրվեն հատուկ մշակած ուսումնական նյութեր, որոնք կօգնեն հեշտությամբ …

  90,000 AMD
 • 0( 0 Գնահատականներ )
  0 Ուսանողներ

  Դասընթացի նկարագրություն Ներկայիս գլոբալ տնտեսությունում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման կարևորությունը օրեցօր ավելանում է: Ճշգրիտ և տեղին կազմված ֆինանսական …

  160,000 AMD
 • 0( 0 Գնահատականներ )
  1 Ուսանողներ

  Դասընթացի նկարագիր ՀՀ Հարկային օրենսգիրք թեմայով դասընթաց, որի ընթացքում կներկայացվի օրենսգրքի ընդհանուր մասի հոդվածները, Շահութահարկի, Ավելացված արժեքի հարկի, ինչպես նաև …

  48,000 AMD
 • 0( 0 Գնահատականներ )
  1 Ուսանողներ

  Արդի ժամանակաշրջանում բանկային վերահսկողության հիմնական և կարևորագույն խնդիրներից մեկը փողերի լվացման ռիսկերի բացահայտումն ու դրանց կանխարգելումն է: Բանկերն իրականացնում են …

  54,000 AMD