fbpx
90,000 AMD
Գրանցվել դասընթացին
 • Դասընթացը 5 և ավել հոգու համար է՞
 • Ֆինանսական կառավարում ոչ մասնագետների համար

  0( 0 Գնահատականներ )
  0 Ուսանողներ

  Դասընթացի նկարագրություն`

  Այս դասընթացի նպատակն է սովորեցնել դասընթացի մասնակիցներին ֆինանսական կառավարման բոլոր հիմնական ուղղությունները: Դասընթացը ներառում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման սկզբունքները, դրանց վերլուծությունը, արդյունավետ կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստման սկզբունքները, բյուջետավորման և կանխատեսումների մասին պրակտիկ գիտելիքներ, ինչպես նաև ներդրումների գնահատման տեխնիկաներ:

   

   

  Դասընթացի օգտակարությունը Ձեր և Ձեր ընկերության համար

  Այս դասընթացը հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին հասկանալու ֆինանսական կառավարում առարկան և դրա կիրառությունը գործնականում: Ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները թույլ կտան աշխատանքային գործընթացում հասկանալու, կիրառելու և մեկնաբանելու ֆինանսական կառավարման տարրերը և տեխնիկաները անկախ մասնագիտությունից: Այս ամենից շահելու է ոչ միայն մասնագետը, այլև ամբողջ ընկերությունը, քանզի կազմակերպության աշխատակիցների ֆինանսական գրագիտության բարձրացումը կնպաստի ընկերության ներսում ֆինանսական և ոչ ֆինանսական բաժինների արդյունավետ փոխհամագործակցությանը, ինչպես նաև որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացմանը:

   

   

  Նպատակային խումբ

  Այս դասընթացը նախատեսված է ինչպես ոչ ֆինանսիստների, այնպես էլ ֆինանսական կառավարման հետ առընչություն ունեցող մասնագետների համար:

  Ֆինանսական կրթություն չունեցող մասնագետները կսովորեն օգտագործել ֆինանսական ցուցանիշները որոշումներ կայացնելիս, կտիրապետեն ծախսերի տեսակներին և կառավարչական հաշվետվությունների արդյունավետ պատրաստման և ներկայացման հմտություններին, ինչպես նաև կծանոթանան ֆինանսական կառավարման բազմաթիվ այլ գաղափարների հետ:

  Այս դասընթացը կարող է օգտակար լինել նաև հաշվապահների համար, եթե վերջիններս պատրաստում և վերլուծում են ֆինանսական հաշվետվություններ:

  Այս դասընթացը կարող է արդյունավետ լինել նաև տնօրենների և կազմակերպության այլ շահագրգիռ ղեկավար անձանց համար` ֆինանսական հաշվետվությունները ավելի լավ կիրառելու և արդյունավետ որոշումներ կայացնելու տեսանկյունից։

   

   

  Ի՞նչ կսովորեն մասնակիցները`

  Ֆինանսական հաշվետվությունների մասով

  • Հասկանալ հաշվապահական հիմնական սահմանումները և սկզբունքները
  • Հասկանալ ֆինանսական հաշվետվությունների բովանդակությունը, հիմնական տիպերը և տարրերը
  • Բացատրել ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության կարևորությունը ընկերության և կապիտալ ներդրողների համար
  • Սահմանել ֆինանսական հաշվետվությունների օգտագործողներին և նրանց պահանջները
  • Սովորել օգտագործել ֆինանսական հաշվետվությունները կազմակերպության գնահատման համար:

  Ֆինանսական վերլուծությունների մասով

  • Հասկանալ և գործնականում կիրառել ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծությունը
   • Ֆինանսական ցուցանիշների հաշվարկի և մեկնաբանման միջոցով– վճարունակության, շահութաբերության, ակտիվների կառավարման, ֆինանսավորման կառուցվածքի ցուցանիշների միջոցով
   • Ֆինանսական հաշվետվությունների հորիզոնական համեմատական վերլուծության միջոցով

   

  • Ֆինանսական հաշվետվությունների ուղղահայաց համեմատական վերլուծության միջոցով
  • Ֆինանսական հաշվետվությունների վրա կիրառել վերլուծական տեխնիկա և միջոցներ` որոշումների կայացման համար օգտակար տեղեկատվության ստացման նպատակով
  • Հասկանալ ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծության սահմանափակումները:

   

  Կառավարչական հաշվետվությունների և որոշումների կայացման մասով

  • Հասկանալ և տարբերակել ծախսերի տեսակները
  • Գնահատել կարճաժամկետ որոշումների կայացման վրա ազդող գործոնները
  • Հասկանալ արդյունավետ      կառավարչական      հաշվետվություների      պատրաստման սկզբունքները
  • Կիրառելով MS    Excel   &    MS    Power   point   ծրագրերը    սովորել    կառավարչական հաշվետվությունների ներկայացման արդյունավետ ձևեր:

   

   

  Բյուջետավորման և կանխատեսումների մասով

  • Սովորել բյուջեի/պլանավորման նպատակը, գործընթացը, տեսակները
  • Սովորել կանխատեսման տեխնիկան, տարբերակել այն պլանավորումից
  • Ստանալ պրակտիկ խորհուրդներ կանխատեսման և կառավարչական հաշվետվությունների պատրաստման համար:

   

  Ներդրումների գնահատման մասով:

  • Սովորել պրակտիկայում ներդրումային ծրագրերի գնահատման մեթոդների կիրառությունը և տարբերությունները
  • Հասկանալ փողի ներկա զուտ արժեքը (NPV, IRR):

   

  Դասավանդման  մեթոդաբանություն

  • Ներկայացում
  • Էլեկտրոնային ուսուցման միջոցների կիրառում
  • Խմբակային ինտերակտիվ վարժություններ
  • Քննարկումներ
  • Կարճ հարցումներ
  • Դեպքերի ուսումնասիրություն
  • MS Excel & MS Power point ծրագրերի կիրառություն

  No Reviews found for this course.

  top
  X