fbpx

03

Oct'23

Բյուջետավորումը և դրա դերը ֆինանսական մենեջմենթի համակարգում

Դասընթացի նպատակն է հասկանալ բյուջեի կարևորությունը ֆինասական վերահսկողության համակարգում և կառավարչական հաշվառման մեջ, բյուջեի օգտագործումը որպես կազմակերպության արտադրողականության գնահատում և …

Read More

11

Sep'23

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ՝ ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Այս դասընթացի նպատակն է սովորեցնել մասնակիցներին ֆինանսական կառավարման բոլոր հիմնական ուղղությունները: Դասընթացը ներառում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման սկզբունքները, դրանց վերլուծությունը, …

Read More

30

Jul'23

ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՌԵԶԻԴԵՆՏՆԵՐԻ: ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ

Դասընթացի նկարագիրը Դասընթացը նպատակ ունի իրազեկել մասնակիցներին Շահութահարկի և դրա նոր փոփոխությունների վերաբերյալ։ Դասընթացի ժամանակ կներկայացվի Շահութահարկի բաժինը (ռեզիդենտի շահութահարկի մասով)։ Դասընթացը …

Read More

30

Jul'23

ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑ ԳՈՐԾՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ

Դասընթացի նկարագիրը   Դասընթացը նպատակ ունի իրազեկել մասնակիցներին Եկամտային հարկի և դրա նոր փոփոխությունների վերաբերյալ։ Դասընթացի ժամանակ կներկայացվեն Եկամտային հարկի բաժինները։ Դասընթացը կառուցված …

Read More

30

Jul'23

Կիբերանվտանգություն․ Ղեկավարում և կառավարում, խնդիրներ և լուծումներ

Նպատակը՝ Մասնակիցներիներին ներկայացնել․ Կիբերանվտանգության ղեկավարման և կառավարման խնդիրները ժամանակակից թվային աշխարհում Կիբերանվտանգության կառավարման համար օգտագործվող framework-ները և ստանդարտները Կիբերանվտանգության ռազմավարությունը՝ …

Read More

26

Apr'23

Adaptive Leadership

This transformative 2-day course is tailored for CEOs, managers, government employees, businessmen, and nonprofit activists at any point in their …

Read More

08

Nov'22

Հաշվապահական Հաշվառման հիմունքներ և հաշվային պլան

Հաշվապահության հիմնական տարրեր և կրկնակի գրանցում Բալանսային հավասարում և ֆինանսական հաշվետվությունների ձևեր Պաշարների հաշվում (ՀՀՄՍ2) Դեբիտորական պարտքեր, տրված կանխավճարներ, ստացված …

Read More
top
X