fbpx

08

Nov'22

Հաշվապահական Հաշվառման հիմունքներ և հաշվային պլան

IAB

Հաշվապահության հիմնական տարրեր և կրկնակի գրանցում Բալանսային հավասարում և ֆինանսական հաշվետվությունների ձևեր Պաշարների հաշվում (ՀՀՄՍ2) Դեբիտորական պարտքեր, տրված կանխավճարներ, ստացված …

Read More
top
X