fbpx
54,000 AMD
Take this course
 • Training 5 or more people?
 • Հաշվապահական Հաշվառման հիմունքներ և հաշվային պլան

  0( 0 REVIEWS )
  1 STUDENTS
  1. Հաշվապահության հիմնական տարրեր և կրկնակի գրանցում
  2. Բալանսային հավասարում և ֆինանսական հաշվետվությունների ձևեր
  3. Պաշարների հաշվում (ՀՀՄՍ2)
  4. Դեբիտորական պարտքեր, տրված կանխավճարներ, ստացված կանխավճարներ
  5. Հիմնական միջոցների սահմանում (ՀՀՄՍ16)
  6. Սեփական կապիտալ տարրեր ձև 3
  7. Հաշվային պլան. խնդիրներ և օրինակներ
  8. Վարկեր և փոխառություններ
  top
  X