fbpx
40,000 AMD
Գրանցվել դասընթացին
 • Դասընթացը 5 և ավել հոգու համար է՞
 • Շուկայական ռիսկի կառավարում: Տոկոսադրույքի եւ արտաժույթի փոխարժեքի ռիսկի կառավարում

  0( 0 Գնահատականներ )
  0 Ուսանողներ
  Այս դասընթացը ներկայացնում է շուկայական ռիսկը. շուկայական ռիսկը շուկայական գների հակադիր փոփոխությունների պատճառով ֆինանսական ակտիվներում կամ գործիքներում բանկի դիրքերի փոփոխության հետեւանքով առաջացած ռիսկն է։ Բանկերը դիտարկում են շուկայական ռիսկը, քանի որ նրանք արժեթղթային գործարքներ են իրականանցում՝ ռիսկի ենթարկելով իրենց սեփական կապիտալը, եւ, ըստ անհրաժեշտության, օգտագործում են ֆինանասական գործիքներ։ Շուկայական ռիսկերի կառավարման ձախողումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ բանկի շահութաբերության եւ համբավի վրա։ Այս դասընթացը ներկայացնում է շուկայական ռիսկերի գնահատման եւ կառավարման տարաբնույթ մոտեցումներ` ներառյալ միջազգային ստանդարտներով հաստատված մոտեցումները։

  Դասընթացի օգտակարությունը Ձեր եւ Ձեր ընկերության համար

  Մասնակիցները ձեռք կբերեն հիմնավոր գիտելիքներ տոկոսադրույքի եւ արտարժույթի փոխարժեքի ռիսկերի կառավարման վերաբերյալ։ Մասնակիցները նաեւ կկարողանան իրենց կազմակերպություններում կիրառել տոկոսադրույքի եւ արտարժույթի փոխարժեքի ռիսկերի կառավարման սթրես-թեստավորման եւ մոդելների մշակման գործնական գիտելիքները։

  Նպատակային խումբ

  Այս դասընթացը նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր զբաղվում են ռիսկերի կառավարման գործընթացներով կամ հանդիսանում են ներքին աուդիտորներ, ֆինանսական վերլուծաբաններ, հաշվետու աշխատակիցներ։ Դասընթացը նաեւ կհետաքրքրի այն անձանց, ովքեր ծանոթ են ռիսկերի կառավարման հիմունքներին։

  Դասընթացը արդյունքներ

  • Գործնական գիտելիքներ ILAAP գործընթացների վերաբերյալ` կենտրոնանալով նյութական ռիսկի շարժիչների եւ գործոնների նույնականացման, չափման վրա
  • Գործնական գիտելիքներ իրացվելիության սթրես թեսթերի նախագծման վերաբերյալ
  • Կիրառական գիտելիքներ իրացվելիության պլանավորման եւ կառավարման գծով

  Դասընթացի անցկացման մեթոդներ

  • Պրեզենտացիաներ եւ դասախոսություններ
  • Իրական կյանքում օգտագործվող գործնական օրինակներ
  • Իրավիճակային վերլուծություններ
  • Ֆորում-քննարկումներ
  • Գիտելիքների ստուգման թեստեր

  Դասընթացի ուսումնական պլան

  • Ներածություն
  • Մոդուլ 1. Ֆինանսական գործիքների և առևտրի հիմունքներ, շուկայական ռիսկերի կառավարում և չափում
  • Մոդուլ 2. Արտարժույթի և տոկոսադրույքների ռիսկի կառավարում
  • Ավարտական թեստ
  Անհրաժեշտ գիտելիքներ՝ բազային գիտելիքներ բանկային գործի, հաշվապահության, ռիսկերի կառավարման հիմունքների վերաբերյալ

  No Reviews found for this course.

  top
  X