• 0( 0 Գնահատականներ )
    0 Ուսանողներ

    Դասընթացի բովանդակություն Իրավաբանական անձանց կազմակերպա-իրավական ձևերի հիմնական տարբերությունների իմացություն, Բիզնեսի սեփականատիրոջ փոփոխության գործընթացների որոշ աձանձնահատկությունների իմացություն, Միացում, առանձնացում, միաձուլում և …

    36,000 AMD