Հաշվապահ

Ադմինիստրատիվ Գործառույթներ

1. Պատվերների գրանցում՝ հաճախորդների հետ կապված ամբողջական անհրաժեշտ տեղեկատվության լրացում պատվերների ցանկում, որը պետք է հասանելի լինի օրական կտրվածքով


2. Պատվերների հետ կապված ինֆորմացիայի փոխանցում համապատասխան բաժնի աշխատակցին,
որը իրենից ենթադրում է՝
   -  Պատվերի նկար
   -  Համապատասխան նկարագրություն, եթե կա նման պահանջ հաճախորդի կողմից
   -  Պատվերի առաջարկի կազմում excel-ի ստանդարտ ձևաչափով և հանձնում տվյալ աշխատակցին
   -  Պատվիրված ապրանքի հասցե առաքվելու /դուրս գալու/ ժամ, հեռախոսահամար
   -  Այլ տեղեկատվություն, եթե առկա է

3. Մատակարարների հետ կապի հաստատում, ճիշտ ժամանակին պատվերների կատարում, հումքի
մնացորդի նկատմամբ վերահսկողություն

4. Պատվերների ուղարկման ժամի վերահսկողություն, առաքման կազմակերպում

5. Տնօրենի կողմից այլ հանձնարարությունների կատարում


Հաշվապահական Գործառույթներ

1. Ամենօրյա կտրվածքով պահեստի մուտքերի կատարում ՀԾ համաձայն ՀԴՄ կտրոնների և շուկայի ձեռքբերումների


2. Ստացված հաշիվների մուտքագրում

3. Դրամարկղային գործառույթներ
     - ՀԴՄ կտրոնների վերահսկողություն՝ օրական կտրվածքով ըստ կատարված պատվերների
համապատասխանաբար կանխիկ և անկանխիկ ՀԴՄ-ների տպում, դրանց համապատասխան
գրանցումներ «Պատվերների ցանկում»
     - Օրական կտրվածքով դրամական առկա միջոցների մնացորդի ճշգրիտ առկայություն

4. Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին քաղվածքի մուտքագրում ՀԾ

5. Յուրաքանչյուր օրվա ավարտին համաձայն պատվերների և ՀԴՄ հաշվետվության կանխիկ դրամական միջոցների հանձնում

6. Յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա մինչև ժամը 13:00 նախորդ օրվա վաճառքների կոմպլեկտավորումների հաստատում ՀԾ-ում

7. Առհաշիվ հաշվետվությունների կազմում, հաշվետու անձանց հետ մնացորդի ճշգրտում

8. Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի վերահսկողություն
    - Յուրաքանչյուր ուրբաթ օրը կրեդիտորական պարտքերի մարում համաձայն ստացված հաշիվների բանկային փոխանցումների կատարման միջոցով
    - Յուրաքանչյուր 2 օրը մեկ դեբիտորական պարտքերի ստուգում և հետևողականություն

9. Հաշիվների դուրսգրում ՀԾ-ում համապատասխան ծախսերի բաշխում և ճիշտ ժամանակին մատուցված ծառայության դիմաց հաշիվների դուրսգրում e-invoicing համակարգով

10. Հաշվապահական բոլոր գործառույթների կատարում, ստուգում և համապատասխանեցում

11. Կալկուլյացիաների պարբերաբար ստուգում, հաշվարկում և ծրագրային ապահովում

12. Տնօրենի կողմից այլ հաշվապահական հանձնարարությունների կատարում

Կապ

Հեռախոսահամար` 

+(374) 77 54 23 11,  +(374) 10 54 23 11

 

top
X