fbpx
90,000 AMD
Գրանցվել դասընթացին
 • Դասընթացը 5 և ավել հոգու համար է՞
 • ՖՀՄՍ 7, 9, 32 Ֆինանսական Գործիքներ Գործող Մասնագետների Համար (IFRS)

  0( 0 Գնահատականներ )
  0 Ուսանողներ

   Դասընթացի նկարագրություն

  Մասնակիցները ֆինանսական գործիքների հաշվառման ոլորտում կխորացնեն իրենց կիրառական գիտելիքները: Մասնակիցներին կտարամադրվեն հատուկ մշակած ուսումնական նյութեր, որոնք կօգնեն հեշտությամբ յուրացնել ուսումնասիրվող թեմաների բարդ և բազմաքայլ պահանջները, ինչպես նաև հանդիսանան օգտակար ուղեցույց հետագա աշխատանքի ընթացքում: Կներկայացվեն ՀՀՄՍ-32, ՖՀՄՍ-7 և ՖՀՄՍ-9 պահանջները, ինչպես նաև ՖՀՄՍ-2, ՖՀՄՍ-13, ՖՀՄՄԿ-16 և ՖՀՄՄԿ-19 որոշ դրույթներ:

  Նպատակային խումբ

  • Ֆինանսական կազմակերպություններում ընդգրկված աշխատակիցներ,
  • Բազային գործնական փորձ և/կամ գիտելիքներ ունեցող ավագ և գլխավոր հաշվապահներ,
  • Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմող և վերլուծող մասնագետներ,
  • Աուդիտորներ,
  • Մեթոդաբաններ,
  •  Ֆինանսական տնօրեններ,
  • Վերլուծաբաններ:

  Դասընթացի նպատակ

  Դասընթացի նպատակն է` աջակցել Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների` IFRS-ի կիրառմանը Հայաստանում` օգնելով մասնագետներին ստանալ համակարգված գիտելիքներ ֆինանսական գործիքներով առաջացող գործարքների հաշվառման և ներկայացման վերաբերյալ, որի արդյունքնում կազմակերպությունը կկարողանա կազմել և ներկայացնել ճիշտ և տեղին ֆինանսական տեղեկատվություն կազմակերպության ղեկավարությանը, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների այլ օգտագործողներին:

  Մասնակիցները կսովորեն

  • Հիմանական սահմանումներ,
  • Սահմանումների պարզաբանումներ և օրինակներ,
  • Սահմանումների բացառություններ և ներկայցում,
  • Պարունակվող ածանցյալ գործիքներ,
  • Ֆինանսական գործիքների սկզբանակն չափումը,
  • Իրական արժեք,
  • Ֆինանսական ակտիվների դասակարգումը – բիզնես մոդել,
  • Ֆինանսական պառտավորությունների դասակարգումը,
  • Ֆինանսական ակտիվների հետագա չափումը,
  • Ֆինանսական պարտավորությունների հետագա չափումը,
  • Ամորտիզացված արժեք,
  • Օգուտներ և վնասներ,
  • Վերադասակարգումներ,
  • Ապաճանաչում,
  • Շարունակվող ներգրավվածության հաշվառում,
  • Ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում – ակնկալվող պարտքային կորուստ,
  • Հեջավորում,
  • Այլ բացահայտումներ

  No Reviews found for this course.

  top
  X