fbpx
160,000 AMD
Գրանցվել դասընթացին
 • Դասընթացը 5 և ավել հոգու համար է՞
 • ՖՀՄՍ Դասընթաց Գործող Մասնագետների Համար (IFRS)

  0( 0 Գնահատականներ )
  0 Ուսանողներ

  Դասընթացի նկարագրություն

  Ներկայիս գլոբալ տնտեսությունում հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման կարևորությունը օրեցօր ավելանում է: Ճշգրիտ և տեղին կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները նպաստում են շահառուների ճիշտ տնտեսական որոշումների կայացմանը: Այս դասընթացը մասնակիցներին տրամադրում է գիտելիքներ ՀՀ-ում կիրառվող ՖՀՄՍ-ներում առաջադրված տարբեր պահանջների վերաբերյալ, որոնք ամրապնդվում են գործնական օրինակներով:

  Նպատակային խումբ

  • Բազային գործնական փորձ և/կամ գիտելիքներ ունեցող ավագ և գլխավոր հաշվապահներ,
  • Ֆինանսական հաշվետվություններ կազմող և վերլուծող մասնագետներ,
  • Աուդիտորներ

  Մասնակիցները կսովորեն

  • Հիմունքներ, ՀՀՄՍ-1 «Ֆինանսական Հաշվետվությունների ներկայացումը»
  • ՀՀՄՍ-7 «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին»
  • ՀՀՄՍ-8 «Հաշվապահական քաղաքականություն, փոփոխություններ գնահատումներում, սխալներ»
  • ՀՀՄՍ-10 «Հաշվետու ամսաթվից հետո տեղի ունեցող դեպքեր»
  • ՀՀՄՍ-2 «Պաշարներ»
  • ՀՀՄՍ-16 «Հիմնական միջոցներ»
  • ՀՀՄՍ-38, ՄՄԿ-32 «Ոչ նյութական ակտիվներ»
  • ՀՀՄՍ-40 «Ներդրումային գույք»
  • ՖՀՄՍ-15 «Հասույթ»
  • ՀՀՄՍ-23 «Փոխառության ծախսումներ»
  • ՖՀՄՍ-13 «Իրական արժեք»
  • ՖՀՄՍ-5 «Վաճառքի համար պահվող ոչ-ընթացիկ ակտիվներ, ընդհատված գործառնություններ»
  • ՖՀՄՍ-16 «Վարձակալություն»
  • ՀՀՄՍ-20 «Պետական շնորհներ»
  • ՀՀՄՍ-24, ՀՀՄՍ-27, ՀՀՄՍ-28, ՖՀՄՍ-3, ՖՀՄՍ-10. ՖՀՄՍ-11 «Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ
  • ՀՀՄՍ-37, ՖՀՄՄԿ-1 «Պահուստներ»
  • ՀՀՄՍ-21, ՖՀՄՄԿ-22, «Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխություններ»
  • ՀՀՄՍ-12 «Շահութահարկեր»
  • ՀՀՄՍ-32, ՖՀՄՍ-9, «Ֆինանսական գործիքներ»
  • ՀՀՄՍ-19, ՀՀՄՍ-26 «Աշխատակիցներին հատուցումներ»
  • ՀՀՄՍ-36 «Ակտիվների արժեզրկում»

  No Reviews found for this course.

  top
  X